Audit

Audit

Toenemende wet- en regelgeving, een snel veranderende markt, nieuwe verdienmodellen, groeiende afhankelijkheid van ICT en cybercrime doen een steeds groter beroep op de flexibiliteit en weerbaarheid van organisaties. Meer dan ooit is het zaak om als onderneming volledig ‘in control’ te zijn over uw processen. Niet alleen ter verantwoording maar ook omdat u daarmee snel kunt bijsturen als de situatie daarom vraagt. Voor organisaties die onder toezicht staan, zijn interne audits bij de Nederlandse wet verplicht.

Bij Bredero geloven we dat audits niet alleen een verantwoordingsmiddel naar stakeholders zijn, maar ook van strategische waarde zijn voor uw toezichthouders en directie. Uw totale risicomanagement, governance en procesbeheersing is aan de hand van audits te evalueren en verbeteren.

Laat u uw audit door Bredero doen? Dan bent u verzekerd van:

 • Naleving van wet- en regelgeving (compliance)
 • Inzicht in risicobeheersing
 • Nauwkeurige beoordeling van uw administratieve organisatie
 • Onafhankelijke externe verslaggeving
 • Een accountantsverklaring bij uw jaarrekening

Onze aanpak

Bij Bredero helpen we u niet alleen met advies, maar ook met praktische ondersteuning bij uw audit. Daarbij kiezen we altijd voor een invulling die aansluit bij uw wensen. Onze specialisten verzorgen specifieke of volledige audits.

We werken bij voorkeur nauw samen met het management binnen uw organisatie. Zo krijgt u een integraal beeld van de bedrijfsdoelstellingen, het risicoprofiel en beheersniveau. Onze adviseurs zijn thuis in diverse risicogebieden, waaronder privacy, fraude, ICT, strategie en bedrijfsvoering.

Wat u van ons kan verwachten:

 • Een heldere, efficiënte werkwijze
 • Strikte naleving van overeengekomen voorwaarden
 • Beoordeling van bedrijfsrisico’s
 • Evaluatie interne controles en administratieve organisatie
 • EDP-audit op IT-systemen
 • Rapportage in duidelijke taal.

Richtlijnen jaarverslaggeving

Op de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen zijn richtlijnen van toepassing die jaarlijks door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) worden gepubliceerd. Bredero heeft deze richtlijnen in de publicatie ‘RJ in een oogopslag’ op hoofdlijnen samengevat met overzichtelijke schema’s per richtlijn. De actuele ‘RJ in een oogopslag’ vindt u hier. De vorige edities vindt u hier: 2020 en 2019.

Nieuwe richtlijnen opbrengstverantwoording

Vanaf boekjaar 2022 gelden de nieuwe richtlijnen 221 ‘Onderhanden projecten’ en 270.1 ‘De verwerking van opbrengsten’. De aanpassingen betreffen voornamelijk nadere verduidelijkingen van aspecten die voorheen niet in de richtlijnen werden besproken. De onderliggende principes, met name die van het realisatiebeginsel zijn niet veranderd. Bredero heeft deze brochure opgesteld waarin deze wijzigingen nader worden beschreven.

Contact

Heeft u interesse in een audit van uw jaarrekening door Bredero of wilt u weten hoe wij daarbij te werk gaan? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met onze specialisten.

research beyond the business plan

We also ensure that the whole team is included in the process and that no one is left out during the turnaround. The most crucial part is ensuring some degree of financial stability during the turnaround.

This is the most worrying part for most clients going through or needing a turnaround; it means that incoming cash flows will change completely. We help ease these issues through fantastic financial projections and a realistic view of what can be accomplished.

Creating a list of potential qualified prospects for your service or product can be daunting when you’re beginning your business. However, this needs to be considered as a follow up on your Target Market Analysis so you can hit the ground running.

Wij komen graag met u In gesprek

Bij Bredero Advies geloven wij dat een goede samenwerking de helft is van een optimale resultaat. Daarom komen wij graag in gesprek met u, om te kijken waar wij u kunnen helpen. Bent u benieuwd naar onze diensten? Neemt contact op met ons via deze knop!

Bij de uitvoering van ons werk streven wij naar het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met onze cliënten. In onze advisering zullen wij altijd uw doel als ondernemer centraal stellen. Zo stemmen wij onze werkwijze geheel af op uw wensen. Bij Bredero zijn wij van mening dat een goede administratie geen geld kost, maar juist geld oplevert. Een goede boekhouding geeft inzicht in de prestaties van uw bedrijf en bevat aanwijzingen voor eventuele verbeteringen of (fiscale-)besparingen. Op basis van deze informatie kunt u goed geïnformeerde beslissingen nemen, rendementen verbeteren en/of uw bedrijfsvoering optimaliseren.

S. Aziz
Partner, Bredero

Benieuwd naar onze diensten?

Bij Bredero Advies geloven wij dat een goede samenwerking de helft is van een optimale resultaat. Daarom komen wij graag in gesprek met u, om te kijken waar wij u kunnen helpen. Bent u benieuwd naar onze diensten? Neemt contact op met ons via deze knop!

Bij Bredero Advies geloven wij dat een goede samenwerking de helft is van een optimale resultaat. Daarom komen wij graag in gesprek met u, om te kijken waar wij u kunnen helpen. Bent u benieuwd naar onze diensten? Neemt contact op met ons via deze knop!