Transfer pricing

Transfer pricing

Transfer pricing / Value Chain Tax

Steeds meer ondernemers wagen zich aan internationaal zakendoen en ontdekken zo nieuwe kansen. Het is echter belangrijk om alert te blijven, aangezien de fiscale regels voor internationaal zakendoen voortdurend veranderen. Het is essentieel om te blijven voldoen aan (nieuwe) wetgeving, de controle te behouden en fiscale (her)structureringen zo efficiënt mogelijk in te richten.

Voor internationale transacties, zoals goederen en diensten, tussen groepsmaatschappijen en/of tussen het hoofdkantoor en een vaste inrichting, moeten zakelijke voorwaarden worden gehanteerd. Dit moet worden vastgelegd in transfer pricing documentatie, inclusief een waarde- en supply chain-analyse.

Sinds 1 januari 2016 zijn de documentatieverplichtingen in de Nederlandse wetgeving aangescherpt. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het Base Erosion and Profit Shifting-project (BEPS), geïnitieerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dit project streeft naar meer fiscale samenhang tussen verschillende landen en vereist meer transparantie van belastingplichtigen over hun fiscale positie. Voor Nederlandse entiteiten en vaste inrichtingen binnen multinationale groepen met een totale groepsomzet vanaf € 50 miljoen gelden specifieke eisen met betrekking tot de vorm en inhoud van de transfer pricing documentatie. Bovendien moet deze documentatie jaarlijks worden bijgewerkt. Hoewel de aangescherpte wetgeving niet van toepassing is op Nederlandse bedrijven die deel uitmaken van een groep met een totale groepsomzet van minder dan € 50 miljoen, moeten zij toch de zakelijkheid van intercompany transacties vastleggen. Voor ondernemingen met een minimale groepsomzet van € 750 miljoen geldt vanaf boekjaar 2016 tevens de verplichting om de zogenaamde Country-by-Country reporting in te dienen.

Niet voldoen aan de administratieve vereisten voor transfer pricing kan leiden tot strikte sancties in Nederland. Deze sancties variëren van omkering van bewijslast tot correcties en boetes, mogelijk zelfs met dubbele belastingheffing als gevolg. Door goede transfer pricing documentatie zorgt u ervoor dat uw onderneming voldoet aan de regelgeving, voorkomt u discussies, sancties en mogelijke reputatieschade.

Altijd ‘in control’

Om de risico’s op het gebied van transfer pricing te minimaliseren, is het cruciaal dat uw bedrijf ‘in control’ is over zowel uw commerciële als fiscale positie. Dit gaat verder dan alleen voldoen aan wet- en regelgeving; u moet ook proactief uw transfer pricing documentatie en implementatie up-to-date houden.

Wilt u weten of uw onderneming voldoet aan de vereisten voor transfer pricing documentatie? Bent u van plan om internationaal uit te breiden of een internationaal bedrijf over te nemen? Verwacht u binnenkort een bezoek van de Belastingdienst en wilt u goed voorbereid zijn? Bredero kan u op drie niveaus ondersteunen bij uw vraagstukken op het gebied van transfer pricing:

 

  • Compliance: met behulp van onze QuickScan controleren wij of uw huidige transfer pricing documentatie aan de vernieuwde wet- en regelgeving voldoet en kunnen wij u bijstaan bij eventuele audits.
  • Control: we helpen u bij het verzamelen en opstellen van de juiste documentatie als bewijs voor uw compliance waarmee u in control bent over uw fiscale positie.
  • Planning: we gaan voor u na of uw huidige transfer pricing model ook past bij de toekomst van uw organisatie, bijvoorbeeld in geval van een overname, reorganisatie of implementatie van een nieuw business model. Hierbij is uw huidige én toekomstige value chain van doorslaggevende betekenis

 

Ons wereldwijde Bredero-netwerk telt meer dan 250 specialisten op het gebied van transfer pricing en value chain tax. Door de uitwisseling van kennis binnen ons netwerk zijn onze adviseurs altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied. Bij ons kunt u niet alleen rekenen op uitstekende service, maar ook op het allerbeste advies dat beschikbaar is.

Contact

Heeft u interesse in een audit van uw jaarrekening door Bredero of wilt u weten hoe wij daarbij te werk gaan? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met onze specialisten.

research beyond the business plan

We also ensure that the whole team is included in the process and that no one is left out during the turnaround. The most crucial part is ensuring some degree of financial stability during the turnaround.

This is the most worrying part for most clients going through or needing a turnaround; it means that incoming cash flows will change completely. We help ease these issues through fantastic financial projections and a realistic view of what can be accomplished.

Creating a list of potential qualified prospects for your service or product can be daunting when you’re beginning your business. However, this needs to be considered as a follow up on your Target Market Analysis so you can hit the ground running.

Wij komen graag met u In gesprek

Bij Bredero Advies geloven wij dat een goede samenwerking de helft is van een optimale resultaat. Daarom komen wij graag in gesprek met u, om te kijken waar wij u kunnen helpen. Bent u benieuwd naar onze diensten? Neemt contact op met ons via deze knop!

Bij de uitvoering van ons werk streven wij naar het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met onze cliënten. In onze advisering zullen wij altijd uw doel als ondernemer centraal stellen. Zo stemmen wij onze werkwijze geheel af op uw wensen. Bij Bredero zijn wij van mening dat een goede administratie geen geld kost, maar juist geld oplevert. Een goede boekhouding geeft inzicht in de prestaties van uw bedrijf en bevat aanwijzingen voor eventuele verbeteringen of (fiscale-)besparingen. Op basis van deze informatie kunt u goed geïnformeerde beslissingen nemen, rendementen verbeteren en/of uw bedrijfsvoering optimaliseren.

S. Aziz
Partner, Bredero

Benieuwd naar onze diensten?

Bij Bredero Advies geloven wij dat een goede samenwerking de helft is van een optimale resultaat. Daarom komen wij graag in gesprek met u, om te kijken waar wij u kunnen helpen. Bent u benieuwd naar onze diensten? Neemt contact op met ons via deze knop!

Bij Bredero Advies geloven wij dat een goede samenwerking de helft is van een optimale resultaat. Daarom komen wij graag in gesprek met u, om te kijken waar wij u kunnen helpen. Bent u benieuwd naar onze diensten? Neemt contact op met ons via deze knop!